روش های پرداخت

روش های پرداخت

 

1- انتقال به کارت یا حساب

لطفا وجه سفارش خود را به شماره کارت‌های قید شده در این قسمت، کارت به کارت نمایید. جهت پرداخت به‌صورت کارت به کارت می‌توانید از دستگاه‌های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید.

   6037-9971-8395-5591 بانک ملی شهرام اویسی

6037-6974-9231-4932 بانک صادرات شهرام اویسی

بازخوردها